PR специалист: дейности и функции

PR специалист

Мениджър по връзки с обществеността

PR мениджърът (т.е. мениджър по връзки с обществеността) е специалист, който работи за създаване на положителна репутация за компания, марка, продукт или услуга. Професията PR мениджър изисква познания по журналистика, социология, психология, маркетинг. Работата е творческа, свързана с постоянно търсене на нови решения и нестандартни ходове.
Continue reading „PR специалист: дейности и функции“

author

Petya Mladenova

Интернет предприемач и уеб девелопър. Онлайн реклама и PR. Посвещава времето си в изграждане на лендинг страници с адаптивен дизайн, базирани на HTML5, CSS3 технологиите.

Оформяне на прессъобщение до медиите

прессъобщение до медиите

Принципи за успешен PR

Принципите как се оформя успешно прессъобщение (press release) не са се променили, но изискванията на медиите и начинът, по който PR кампаниите се провеждат, еволюират непрекъснато.

Докато подготвяте вашето прессъобщение, не забравяйте, че журналистът не се интересува от това да увеличава продажбите на фирмата ви или да повишава посещаемостта на сайта ви. Той търси новина, която ще е ценна, интересна, полезна или забавна за читателите на изданието и ще бъде одобрена от редактора.
Continue reading „Оформяне на прессъобщение до медиите“

author

Petya Mladenova

Интернет предприемач и уеб девелопър. Онлайн реклама и PR. Посвещава времето си в изграждане на лендинг страници с адаптивен дизайн, базирани на HTML5, CSS3 технологиите.