Оформяне на прессъобщение до медиите


прессъобщение до медиите

Принципи за успешен PR

Принципите как се оформя успешно прессъобщение (press release) не са се променили, но изискванията на медиите и начинът, по който PR кампаниите се провеждат, еволюират непрекъснато.

Докато подготвяте вашето прессъобщение, не забравяйте, че журналистът не се интересува от това да увеличава продажбите на фирмата ви или да повишава посещаемостта на сайта ви. Той търси новина, която ще е ценна, интересна, полезна или забавна за читателите на изданието и ще бъде одобрена от редактора.

Често допускана грешка е подаването на пресъсобщение като рекламна оферта или писмо за продажба.

Заглавието не бива да съдържа въпрос в себе си. Прессъобщенията не могат да задават въпроси. Те трябва да доставят информация.

Грешно заглавие: Кой е световноизвестният графити артист със софийска творба?
Правилно заглавие: Световноизвестен графити артист превръща софийски фасади в улични творби.

Заглавието не бива да подтиква към действие. Прессъобщенията не са рекламно съобщение или оферта за покупка. Заглавието трябва да информира за дадено събитие, продукт, услуга, а не да подтиква към действие.

Грешно заглавие: Купете сега с 70% отстъпка от цената лаптоп XXXX при нас.
Правилно заглавие: Фирма X започна сезонна разпродажба на лаптопи.

Заглавието на прессъобщението е скучно. Ако не успеете да привлечете вниманието на журналиста или читателя още от самото заглавие, каузата е загубена.

Твърде много информация. Не публикувайте цялата история на фирмата, нито справки за продажбите за последните 3 години. Най-добрата дължина е между 150 и 350 думи. Поднесете новината кратко и стегнато. Твърде дългите прессъобщения често биват игнорирани. Една от целите на пресъсобщението е да накара журналистите да ви потърсят за допълнителна информация.

Скучно или вече известно. Много рядко някоя фирма има щастието да може да пусне новина от световно значение като ново лекарство против СПИН примерно. Във всички останали случаи, особено ако не сте фирма от ранга на Google или Coca-Cola, трябва да положите сериозни усилия, за да привлечете медиите. Потърсете различен оригинален ъгъл, за да представите новината си. Помислете дали може да я обвържете с определено популярно събитие или измислете начин да звучи забавно.

Примерни случаи за подаване на прессъобщение

 1. Представяне на нова услуга или продукт.
 2. Обновяване и доразвиване на вече съществуваща услуга или продукт.
 3. Представяне на нов служител, заемащ мениджърска позиция във фирмата.
 4. Провеждане на фирмени събития – срещи с клиенти, срещи с партньори и инвеститори.
 5. Фирмени юбилеи, презентации, партита, обучения и др.
 6. Подписване на договор за нововъведения в производството или услугите.
 7. Отчитане на постигнати резултати – повишение в броя на клиентите, в обема на продажбите, печалбата, пазарния дял и др.
 8. Подписване на договори за партньорства, които значително ще повишат качеството на продукта или услугата.
 9. Успешно завършен проект със социално значение.
 10. За реакция на недобросъвестни публикации относно фирмата, услугата, продукта (кризисен ПР).
 11. Новина, свързана с резултатите на фирмата за изминалата година.
 12. Новина, свързана с участие на фирмата в благотворителни проекти.

От техническа гледна точка оформянето на прессъобщение до медиите може да бъде подготвено от PR специалист, който ще го съгласува с вас след предварително изпратени му от вас сурови материали, а вие ще го одобрите преди предоставянето му на медиите за публикация.


author

Petya Mladenova

Бивш уеб девелопър. Посвещавал времето си в изграждане на лендинг страници с адаптивен дизайн, базирани на HTML5, CSS3 технологиите. Понастоящем е автор, когато има интересен материал за потребителите.

Вашият коментар

Уважаваме твоята поверителност и затова деактивирахме полето за вписване на имейл и записването на IP.

Не се толерират мнения с ключови думи вместо с реално име.