PR специалист: дейности и функции


PR специалист

Мениджър по връзки с обществеността

PR мениджърът (т.е. мениджър по връзки с обществеността) е специалист, който работи за създаване на положителна репутация за компания, марка, продукт или услуга. Професията PR мениджър изисква познания по журналистика, социология, психология, маркетинг. Работата е творческа, свързана с постоянно търсене на нови решения и нестандартни ходове.

Основни функции на PR специалиста

Основната функция на PR мениджъра е да оценява, анализира и прогнозира факторите, които влияят на положителния имидж и развитието на компанията.

 1. Избор на PR дейности.
 2. Разработване и организиране на PR кампании.
 3. Оценка на ресурсите и средствата за изпълнение на планираните PR програми.
 4. Прогнозиране на ефективността и крайния резултат.
 5. Формиране и поддържане на съответния имидж на организацията, нейните политики, продукти, услуги и дейности на персонала.
 6. Оценяване на репутацията на компанията и отнасянето ѝ до ръководството.
 7. Информиране на обществеността за политиките, дейностите, продуктите, услугите и персонала, с цел постигане на максимални знания и разбиране.

Изисквания към PR специалиста:

 1. Познаване на принципите и технологиите на PR, рекламата и маркетинга.
 2. Познаване на основите на законодателството за медиите и рекламата.
 3. Умение за писане на прессъобщения, статии, рекламни текстове.
 4. Умение за генериране на идеи, разработване на концепции и проектирането им.
 5. Умение за планиране на бюджета на кампаниите и поддържане на отчетност.
 6. Опит в организирането на пр събития от различни формати.
 7. Умения за Social Media Marketing, интернет маркетинг.

Качества на PR специалиста:

 • – комуникативност;
 • – инициативност;
 • – аналитично мислене;
 • – добра памет;
 • – внимателност;
 • – гъвкаво мислене, способност за бързо търсене на нови решения, нестандартни подходи;
 • – отговорност;
 • – организираност;
 • – висока устойчивост на стрес.

Къде работят PR специалистите:

 • – в агенциите, занимаващи се с маркетинг и PR;
 • – в отделите за връзки с обществеността, пресслужбите и прес центровете на фирми, държавни агенции, предприятия, институции;
 • – в медиите;
 • – на свободна практика.

Отговорности на PR специалиста:

 1. Организиране на работа в областта на комуникациите. Решаване на въпроси, засягащи имиджа и репутацията на компанията или лицето. Разработване на планове за PR кампании.
 2. Започване на информационни поводи, организиране на публикации за компанията, писане на новини и прессъобщения, разпространение в медиите.
 3. Провеждане на презентации, пресконференции, брифинги, кръгли маси. Организиране на имиджови събития – акции, концерти, срещи, благотворителни проекти, награждаване.
 4. Съдействие при подготовката на служителите за публични изказвания по фирмени въпроси.
 5. Вътрешна комуникация: провеждане на корпоративни обучения, семинари, срещи. Работа с корпоративни медии и уеб сайтове.
 6. Разрешаване на конфликти, които засягат имиджа и репутацията на компанията или лицето.
 7. Анализ на ефективността на извършените дейности, мониторинг на медиите.

Заплата на PR специалиста

Средната месечна нетна заплата в България е 1444 лева. Важни са опитът и годините в сектора, като възнагражденията варират между 800 и 2000 лева.


author

Petya Mladenova

Бивш уеб девелопър. Посвещавал времето си в изграждане на лендинг страници с адаптивен дизайн, базирани на HTML5, CSS3 технологиите. Понастоящем е автор, когато има интересен материал за потребителите.

Едно мнение за “PR специалист: дейности и функции

 1. Кои университети и специалности са подходящи да избера, ако искам да се занимавам в тази сфера?

Вашият коментар

Уважаваме твоята поверителност и затова деактивирахме полето за вписване на имейл и записването на IP.

Не се толерират мнения с ключови думи вместо с реално име.