Азиатските заплати в ИТ сектора надвишават европейските

Пари от писане » Ако владеете силата на думите, може да постигнете финансова стабилност и с писане.

ИТ заплати

ИТ специалистите в азиатските страни заработват повече от колегите си в Европа

През януари 2019 година американската компания Puppet публикува доклад, в който става ясно, че IT секторът в Азиатско-тихоокеанския регион изпреварва този в Европа по заплащане. В рамките на проучването вземат участие близо 3 хиляди специалисти от цял свят, работещи в областта на информационните технологии.

ИТ специалистите и мениджърите в Азия заработват средно между 75 000 и 100 000 хиляди долара годишно, докато колегите им от Европа са получили около 50 000–75 000 за същия период. Очевидно е, че заплатите на IT специалистите от Европа са далеч от тези в Азия.

Причината за тази разлика се крие най-вече в повишеното заплащане в сектора в района на Сингапур и Япония, които като по-развити страни са удвоили нивото на конкурентоспособност в ИТ сферата на световно ниво. През 2018 година в Япония по-малко от 9% от общия брой IT специалисти изкарват под 50 хиляди долара годишно. В Сингапур този показател за същата година е бил около 27%.

Трябва да се отбележи, че тези две страни дават отражение на общата тенденция в целия азиатски регион. През 2017 година половината от респондентите на проучването в Азия съобщават, че заплатите им били по-малко от 25 000 долара, докато чак през 2018 година този показател е валиден за 20% от анкетираните. От друга страна само 10% от респондентите заявяват, че получават заплата над 100 000 долара през 2017 година в сравнение с 30% през следващата.

Вицепрезидентът на Puppet, който е и изпълнителен директор на компанията за Азиатско-тихоокеанския регион – Дерил МакКинон (Darryl McKinnon) пояснява, че компаниите наблюдават пряка зависимост между нивото на своята конкурентоспособност с възнаграждението на отделните си служители.

Агенциите и фирмите променят подхода си в предоставянето на качествени IT услуги, толерирайки инвестициите в добри професионални кадри – споделя МакКинон. Те търсят висококвалифицирани специалисти, които не само разбират от технологии, но и са способни да внедряват конкретните иновации, а и постоянно да подобряват процеса по изпълнение на софтуерното интегриране.

Авторите на проучването стигат и по-далеч, като разбиват доклада по сектори, с което показват че пазарът е изключително изгоден за IT специалистите. Почти половината от запитаните (47%) от търговския сектор споделят, че печелят и повече от 100 000 долара на година. Други високоплатени сектори включват застраховането и фармацевтиката, както и финансовите и държавните услуги.

WhitePress
» Международна платформа за разпространение на съдържание, свързваща дигитални PR и медийни агенции и рекламодатели със собственици на уеб сайтове и инфлуенсъри.

author

Виктория Дичева

Преводи от и на английски и руски език. Писане на авторски статии, ревюта, рекламни текстове и перифразирането им за уеб.

Вашият коментар

Уважаваме твоята поверителност и затова се погрижихме да деактивираме полето за вписване на имейл, както и да изключим записването на IP.

Не се толерират мнения с ключови думи вместо с реално име.