Видове реклама


видове реклама

Основни видове реклама

Основната функция на рекламата е, че тя позволява да се осъществи интерактивен диалог между купувача и продавача. За разлика от традиционните рекламни канали, Интернет се характеризира с прецизност при таргетирането и измерването на ефективността от дадена рекламна кампания.

В обществото основните видове реклама се определят в зависимост от:

Участниците – кой какво рекламира

 1. Индивидуална.
 2. Групова.
 3. Институционна.
 4. Колективна стокова реклама.

Канал за реализация

 1. Електронна реклама – Тв, радио, Интернет.
 2. Печатна реклама – списания и вестници, брошури, плакати, картички, дипляни и др.
 3. Външна реклама – билбордове.
 4. Транспортна реклама – върху камиони, автобуси, автомобили, спирки, гари.
 5. Директна поща – в печатна форма.
 6. Локална реклама.
 7. Справочна реклама – указатели и разписания.

Насоченост на рекламата и приложение

 1. Политическа реклама.
 2. Социална реклама.
 3. Стопанска реклама.

Жизнен цикъл на продуктите

Въвеждаща реклама – прилага се на първия стадий от жизнения цикъл на продукта. Характеризира се с:

 1. Голяма интензивност.
 2. Високи разходи (източник е печалбата на фирмата).
 3. Възстановяването на тези разходи става в последващите стадии от жизнения цикъл на продукта.

Поддържаща реклама (утвърждаваща) – стабилизира и постепенно разширява търсенето. Три са важните фактори при утвърждаващата реклама, от които зависи успешният ви бизнес:

 1. Текучество на потребителите: колкото повече се разраства пазарът с нови потребители, толкова по-системна и непрекъсната трябва да е рекламата.
 2. Честотата на покупките: при по-голяма честота на покупките е необходима редовна и засилена реклама, ако не искате да забравят стоката ви.
 3. Коефициент на забравяне: рекламирането трябва да е по-интензивно при по-малък срок на забравяне за стоката от потребителя.

Напомняща реклама – поддържа в съзнанието на потребителя информацията за конкретна стока, фирма или марка, за да се запази верността към марката, без да се налага добавянето на нова информация към вече известната. За напомнящата реклама използвайте кратките лозунги и текстове.

По-ефективно е да се създава търсен на пазара продукт, отколкото да се търси пазар за новосъздаден продукт.


author

Petya Mladenova

Бивш уеб девелопър. Посвещавал времето си в изграждане на лендинг страници с адаптивен дизайн, базирани на HTML5, CSS3 технологиите. Понастоящем е автор, когато има интересен материал за потребителите.

Едно мнение за “Видове реклама

 1. Много стегната и информативна статия. Хубаво е да се разнообразява с различен тип реклама за постигане на максимални резултати. Продължавайте все така.

Вашият коментар

Уважаваме твоята поверителност и затова деактивирахме полето за вписване на имейл и записването на IP.

Не се толерират мнения с ключови думи вместо с реално име.