Видове кредитен рейтинг

Пари от писане » Ако владеете силата на думите, може да постигнете финансова стабилност и с писане.

кредитен рейтинг

Оценки на кредитния рейтинг и тяхното отражение

Когато зад един субект стои лошо кредитно досие, одобрението за отпускане на кредит е трудно постижимо. При одобрение кредитът ще бъде с тежки условия за изпълнение и високи лихвени проценти.

За физическо или юридическо лице с лош кредитен рейтинг и минимална вероятност за получаване на одобрение, шансът за отпускане на заем се увеличава, като рискът е твърде висок спрямо лихвата по кредита.

С реални шансове за кредитиране при по-изгодни лихвени проценти са физическите лица и компаниите с по-висок статус в Кредитния регистър, за които лихвите ще са по-ниски от пазарните тенденции.

За лицата с добра кредитна история процесът по одобряването на кредита се улеснява, като условията по заема ще са по-малко строги, а лихвените проценти – разумни.

С улеснен достъп до големи суми за заем при атрактивни лихвени условия са субектите с висок кредитен рейтинг. Физическите и юридическите лица с най-висок кредитен рейтинг получават най-разумните решения за съответния заем при най-изгодните лихвени проценти на кредитния пазар.

Подобряване на оценките за кредитния рейтинг

Отварянето на спестовна сметка, дори ако спестената сума не е значителна, повишава нивото на скалата на кредитната оценка.

Прогноза за 2018 година при кредитирането

Според анализ на CIO България лихвените проценти ще продължават да се повишават, а кредиторите, които съумеят да понижат разходите по кредита, ще достигнат най-голям потенциал за успех. За да спечелят доверието на клиентите, те ще предлагат изгодни на пазара оферти под формата на по-конкурентни лихвени проценти.

Източник: parite.bg

Рекламно заглавие магнит » Узнайте как да увеличите отзвука от вашите реклами, за да намалите до минимум риска от провал на рекламната ви кампания.
Avatar

Интер Реклама

Интерактивен информационен проект за бизнес, маркетинг, реклама, уеб тенденции и прессъобщения в Интернет.

Вашият коментар

Уважаваме твоята поверителност и затова се погрижихме да деактивираме полето за вписване на имейл, както и да изключим записването на IP.

Не се толерират мнения с ключови думи вместо с реално име.