Видове кредитен рейтинг

кредитен рейтинг

Оценки на кредитния рейтинг и тяхното отражение

Когато зад един субект стои лошо кредитно досие, одобрението за отпускане на кредит е трудно постижимо. При одобрение кредитът ще бъде с тежки условия за изпълнение и високи лихвени проценти.

За физическо или юридическо лице с лош кредитен рейтинг и минимална вероятност за получаване на одобрение, шансът за отпускане на заем се увеличава, като рискът е твърде висок спрямо лихвата по кредита.

С реални шансове за кредитиране при по-изгодни лихвени проценти са физическите лица и компаниите с по-висок статус в Кредитния регистър, за които лихвите ще са по-ниски от пазарните тенденции.

За лицата с добра кредитна история процесът по одобряването на кредита се улеснява, като условията по заема ще са по-малко строги, а лихвените проценти – разумни.

С улеснен достъп до големи суми за заем при атрактивни лихвени условия са субектите с висок кредитен рейтинг. Физическите и юридическите лица с най-висок кредитен рейтинг получават най-разумните решения за съответния заем при най-изгодните лихвени проценти на кредитния пазар.

Подобряване на оценките за кредитния рейтинг

Отварянето на спестовна сметка, дори ако спестената сума не е значителна, повишава нивото на скалата на кредитната оценка.

Прогноза за 2018 година при кредитирането

Според анализ на CIO България лихвените проценти ще продължават да се повишават, а кредиторите, които съумеят да понижат разходите по кредита, ще достигнат най-голям потенциал за успех. За да спечелят доверието на клиентите, те ще предлагат изгодни на пазара оферти под формата на по-конкурентни лихвени проценти.

Източник: parite.bg

author

Интер Реклама

Интерактивен информационен проект за бизнес, маркетинг, реклама, уеб тенденции и прессъобщения в Интернет.

Вашият коментар

Уважаваме твоята поверителност и затова деактивирахме полето за вписване на имейл и записването на IP.

Не се толерират мнения с ключови думи вместо с реално име.