Неуспехът на бизнеса се поражда от неследването на интуицията

успешен бизнес

Ключът към успешен бизнес Инстинктивният бизнес ражда парите. Интуицията е интелектуалният ключов фактор при изграждането и вземането на бизнес решения. Тя е скрита в подсъзнанието на логическото ни мислене. Бизнес, стартиращ само с пари няма перспектива – той е кух,… Продължение