Навиците на продуктивните екипи

продуктивни екипи

Всички работни екипи си имат собствено изградени колективни навици, но както някои отбори – едни са по-добри от други. Изграждането и укрепването на добрите екипни навици може да бъде ключ към сплотения и продуктивен екип.