Девет дигитални маркетингови тенденции, които ще са на върха през 2017-та

Маркетинг 2017

Експертите претеглят кои ще са най-важните тенденции за тази година Тази публикация предлага събраните прогнози на експерти по дигитален маркетинг, касаещи тенденциите, на които тази година трябва да се обърне повече внимание. ОтКъм публикацията

author

Лилия Димитрова

Специализирани преводи от и на английски език. Писане на авторски статии и перифразиране на текстове.