Специалист маркетинг и реклама: дейности и функции


специалист маркетинг и реклама

Характеристика на длъжността специалист по маркетинг и реклама

Случвало ли ви се е да разглеждате нещо в магазин и да си помислите „Кой би купил това“? Ако желаете да получите заплащане, за да разберете отговора на този въпрос, то тогава работата на маркетинг специалист би била подходящата за вас.

Основни функции на маркетинг специалиста:

Маркетинговите специалисти помагат на компаниите да разберат какво и как да продават. Те анализират пазарните данни на местно, регионално или национално ниво и определят какво купуват хората, какви пропуски съществуват на пазара, как работи конкуренцията, какво предпочитат различните аудитории и каква сума са готови да похарчат хората за дадения продукт или услуга.

Изисквания към маркетинг специалиста:

 • завършено подходящо висше образование;
 • добро владеене на английски език, втори език винаги се счита за предимство;
 • много добри компютърни умения;
 • инициативност, креативност и отговорност.

Качества на маркетинг специалиста:

 • аналитични умения – маркетинговите специалисти разглеждат много потоци от данни, за да определят демографските тенденции и тенденциите за покупка при настоящи и потенциални клиенти. Аналитичното мислене е от решаващо значение за работата.
 • комуникационни умения – когато събират и представят информация, маркетинговите специалисти трябва да могат не само да се изразяват добре, но и да са добри слушатели. Комуникацията с другите трябва да им носи наслада.
 • критично мислене – за да можеш да обработваш данните по начин, чрез който да се оказват препоръки, се изисква критично мислене.
 • внимание към детайла – анализът на пазарните данни и изграждането на успешна стратегия, изискват голяма доза прецизност.
 • креативност – несъмнено един маркетинг специалист трябва да бъде много идеен.
 • да бъде в крак с времето – поради прогреса на социалните мрежи, маркетингът се свързва непременно с работата в тях. Онлайн маркетингът е от изключителна важност и специалистът трябва да бъде запознат с най-новите тенденции в дигиталното пространство.

Къде работят маркетинг специалистите?

Маркетинг специалистът може да работи във всяка една фирма или организация, независимо от насочеността ѝ. Във всяка сфера съществува конкуренция, търсене и предлагане, пазар и поведение на пазара, за които от съществено значение е ролята на маркетинг специалиста.

Отговорности на маркетинг специалиста:

 • осъществява маркетинговата дейност на фирмата;
 • извършва маркетингови проучвания, маркетингово планиране и анализ на пазарните възможности – макро среда, конкуренция, анализ на продуктите, на маркетинг комуникацията, на маркетинговите канали и цените;
 • да определя маркетинговите възможности, цели и стратегия на дружеството в съответствие с годишния маркетингов бюджет;
 • планира, разработва и организира рекламни политики и кампании, подпомагащи продажбите;
 • проучва пазарното търсене и нивата на цените на конкурентните продукти и следи присъствието на конкурентните ни фирми на пазара;
 • организира подготовката и участва в поддържането на интернет страницата на компанията, отговаря за поддържането на активността в социалните мрежи и актуализиране на базата данни във видео каналите;
 • организира представянето на дружеството на панаири, изложби и други подобни форуми;
 • отговаря пряко за наличностите на фирмените каталози и други рекламни материали.

Заплата на маркетинг специалиста

Предвид нивата на работната заплата в България и тенденциите за заплащане през 2019 година, средната работна заплата, която получава маркетинг специалист, е 1500 лева.


author

Радина Борделова

Бакалавър по "Журналистика" и магистър по "Маркетинг и реклама". Работила като журналист в различни телевизии и онлайн издания. Професионален опит има в сферата на пиара. Предлага създаване на авторски текстове и поддържане на страници в социалните мрежи.

Вашият коментар

Уважаваме твоята поверителност и затова деактивирахме полето за вписване на имейл и записването на IP.

Не се толерират мнения с ключови думи вместо с реално име.