Професии, свързани с маркетинг


маркетинг професии

Маркетинг специалността е една от най-желаните в модерните висши училища и колежи днес. И това не е случайно. От нея излизат кадри, които да попълнят десетки свободни работни места, а последните съвсем не са малко. По-долу са изброени едни от най-популярните и не толкова, но доста доходоносни и интересни професии, свързани с маркетинг:

 1. Арт директор – създава цялостната художествена концепция в реклама или маркетинг кампания и разпределя ролите и задачите от екипа за осъществяването ѝ.
 2. Копирайтър – създава текста в маркетинг или рекламната кампания.
 3. Графичен дизайнер – отговорен за графиката в рекламата или общата маркетингова кампания.
 4. Специалист по маркетинг и реклама – работи за създаването и прокарването на рекламата.
 5. Информационен архитект – подрежда информация в сайт, печат или медия така, че да бъде ясна, лесно смилаема и да достигне до таргетираната аудитория.
 6. Бранд мениджър – оформя лицето на марка, бранда на продукта.
 7. Продуктов мениджър – разработва цялостната визия и функционалност на даден продукт.
 8. Специалист по маркетинг и комуникации – извършва маркетингови проучвания, осъществява директна и пряка връзка с пазара, изследва състоянието на конкуренцията.
 9. Маркетингов анализатор – извежда важни за компанията изводи на базата на направени проучвания на пазара, аудиторията, конкуренцията, стоки и услуги, пазарни ниши и сегменти.
 10. Маркетингов консултант – обикновено е индивидуален играч на пазара, а не част от компания, като ролята му е да замени целия отдел в такава кампания в случай на тепърва прохождаща компания или нов продукт. Работата на маркетинг консултанта е директно да консултира клиента си как да промотира стоките и услугите си, без да извършва тези маркетингови подходи.
 11. Специалист по имейл маркетинг.
 12. Специалист по социалните мрежи.
 13. Търговски представител (включително и в онлайн търговията като сейлс репрезентатив).
 14. Медия байер (media buyer) – купува, организира, поддържа и подобрява рекламно пространство с фокус промотиране на даден продукт или услуга пред таргетираната аудитория с цел достигане максимума от нейните потребители. Умения за водене на преговори.
 15. SЕО специалист – отговаря за SEO оптимизацията.
 16. Специалист по промоциите.
 17. Маркетинг координатор – осъществява техническия контрол по реализирането на вече готовата и одобрена от маркетинговия директор маркетингова кампания.
 18. Блогър, влогър, специалист по създаване на инфографики, други рекламни и промотиращи стоки и услуги кампании.

author

Виктория Дичева

Преводи от и на английски и руски език. Писане на авторски статии, ревюта, рекламни текстове и перифразирането им за уеб.

Вашият коментар

Уважаваме твоята поверителност и затова деактивирахме полето за вписване на имейл и записването на IP.

Не се толерират мнения с ключови думи вместо с реално име.