Предистория и дизайн на опаковката

Опаковката като средство за съхранение и пренос на стоки и продукти има дълга история и се развива заедно с развитието на човечеството. В ранното си развитие опаковката е била под формата на керамични съдове, кошници, животински кожи, платнени чували, бъчви и казани, а с развитието на обществото, културата, занаятчийството и технологията материалът и формата на опаковката също се променят. По-късно започват да се използват стъклени и метални съдове и бутилки, както и дървени сандъци.

полимерни опаковки

Развитието на промишленото производство на продукти също оказва влияние върху развитието на опаковките, тъй като има необходимост от съхраняване и прехвърляне на голям брой продукти, които бързо се произвеждат в промишлените съоръжения. Появяват се хартиените, картонените и тенекиените опаковки, а също така и първите мощности за промишлено производство на опаковъчен материал.

С увеличаването на броя на произвежданите стоки, с развитието на търговията и с появата на големи магазини на самообслужване, възниква необходимостта от предаване на подходяща информация за продукта. С това опаковката става и носител на информация, като на нея се поставя цялата необходима информация: име на продукта и фирма, съдържание, предназначение, срок на годност на продукта и друга необходима информация.

С увеличаването на конкуренцията на пазара, освен че трябва да се съобразяват с качеството на произвежданите продукти, производителите обръщат специално внимание и на техните опаковки, за да бъдат конкурентоспособни – изборът на опаковъчен материал, форма и цвят на опаковката, функционалност и практичност и начинът на представяне на продуктовата информация.

Появяват се специални мощности за производство на опаковки, разработват се нови материали и иновативни решения. Като опаковъчен материал започват да се използват алуминий, различни видове полимери и композитни опаковъчни материали.

Промените в начина на живот, здравословните и хигиенните навици на хората също оказват голямо влияние върху опаковките. Днес почти няма продукт, който да се продава без опаковка, а за много продукти се използват както единични, така и групови опаковки.

Дизайн на опаковката

Външният вид на опаковката има психологически ефект и може да помогне на продукта да бъде по-конкурентоспособен, да се открои или да привлече определена целева група потребители. Специално внимание се обръща на дизайна на първичната опаковка на продуктите, тъй като е по-важно вторичната и транспортната опаковка да са практични.

Тъй като почти всеки продукт или стока, които се пускат на пазара, са опаковани, опаковката и опаковъчните материали ще се използват и в бъдеще, като се променят и подобряват. Много от световните марки работят върху производството на нови и иновативни опаковъчни материали за своите продукти. Например шведската компания Tomorrow Machine има 3 концепции за биоразградими опаковки, получени от възобновяеми източници, а информацията върху тях е отпечатана с боя от соя.

  1. Опаковка за сурова храна от тънък слой пчелен восък, отваряща се чрез просто разкъсване.
  2. Опаковка за течни маслени вещества от карамелизирана захар, покрита с восък, отваряща се чрез счупване.
  3. Опаковка за течни продукти с кратък срок на годност (сокове, смутита и кремове) от морски водорасли, която се разгражда (деформира) при екстремно високи или ниски температури. Опаковката не се отваря, а вътре е поставена тръбичка (сламка) за консумация на продукта.

През 2014 година компанията Dell в сътрудничество с Newlight Technologies след 10-годишни изследвания представи термополимера AirCarbon – полимерна опаковка, произведена от „въздух“, тоест от въглерода, съдържащ се в парниковите газове и емисиите на метан. За производството на този полимер се използват емисиите на метан от ферми и депа, от които се извличат въглерод, водород и кислород, след което с помощта на преобразуващ реактор и биокатализатор се получават полимерни молекули, от които се изработва полимерният материал.

През 2008 година на конкурса „Ding 2015“, организиран от Designboom, дизайнерката Tal Marco от Израел предлага да се използва бананов лист за т.нар. „бързи ястия“. Банановите листа се използват отдавна в някои страни за опаковане на храни. Те могат да останат свежи известно време след отрязване, имат восъчна повърхност, гъвкави са и се изрязват в различни форми с матрица, а поради естествената перфорация по линиите на листата, опаковките от тези листа могат да се отворят чрез разкъсване.

Днес всеки продукт или стока, която излиза на пазара, е опакована и поради тази причина опаковъчните и амбалажните материали представляват тема от значителен интерес, както за индустриите, които ги произвеждат, така и за индустриите, които използват тези материали, като например графичната индустрия.

author

Интер Реклама

Интерактивен информационен проект за бизнес, маркетинг, реклама, уеб тенденции и прессъобщения в Интернет.

Вашият коментар

Уважаваме твоята поверителност и затова деактивирахме полето за вписване на имейл и записването на IP.

Не се толерират мнения с ключови думи вместо с реално име.