Перспективи в бизнес информационните технологии в България


бизнес информационни технологии

Понятието информационни технологии все по-бързо навлиза в нашето ежедневие. В последните години се забелязва една рязка промяна в начина ни на живот, което се дължи именно на това понятие. В световната икономика, тенденцията за използване на информационните технологии като средство за по-бързо развитие, е често забелязвана и за предпочитане пред класическите методи.

В сферата на информационните технологии, България е страна, която се развива доста по-бавно от останалите, въпреки че в последно време по-голяма част от населението се ориентира именно към тази област. В днешно време много по-бърз, лесен и достъпен начин за развитието на бизнес, са тези технологии, които със светкавична бързина навлизат в основата на доста бизнес компании, както и на по-малки бизнес предприятия. В близките времена се очаква едно доста по-различно бъдеще, подвластно на заобикалящите ни технологии.

Все повече компании използват услугите на информационните технологии, които всъщност им предоставят един по-сигурен и по-бърз начин за развитие и усъвършенстване, което от своя страна води до по-ефективно позициониране на пазара. Технологиите, които масово се разпространяват в бизнес средите, са хардуерни и софтуерни системи, като улесняват проследяването на бизнес плана чрез ръчни и програмирани процедури за регистриране и обработка на данни. Други масови технологии сред предпочитаните са мрежовите комуникации, улесняващи достъпа за развитие на изготвените планове.

Предимствата, които информационните технологии предоставят са свързани с осигуряването на подходяща и полезна за бизнеса информация, която се доставя в необходимия обем, навреме и в използваем вид. Осигурява се информация чрез оптимално използване на ресурсите – максимална производителност при икономичен режим, както и осигуряване на точност и пълнота на информацията, адекватна на бизнес изискванията. Също така се предоставя достоверна информация, необходима на управлението за вземане на правилни и обосновани решения.

Информационните технологии, свързани с бизнеса в България, са технологии за преработка на бизнес информация и производство на информационни продукти, използвани за целите на фирменото управление – отчети и анализи във вид на таблици, текстове – писма, доклади, инструкции, графики и диаграми, които улесняват и допринасят за развитието както на големи бизнес компании, така и на малки бизнес оформления, които имат еднаква цел.

Днес технологиите, не само в бизнес сферата са доста напреднали, така че само можем да гадаем за това, което ни предстои в близкото бъдеще.


author

Александра Тошкова

Александра е родом от град Враца. Завършила е езикова гимназия „Йоан Екзарх“ с профил английски и немски език. Понастоящем живее в София като студентка в СУ „Св. Климент Охридски“, специалност Информатика. От ранна детска възраст се занимава с изучаването на информационните технологии, като е участвала в редица състезания и обучения. В свободното си време обича да проучва разни неща, които привличат вниманието ѝ. Имейл за връзка: saaniii[@]abv.bg

Вашият коментар

Уважаваме твоята поверителност и затова деактивирахме полето за вписване на имейл и записването на IP.

Не се толерират мнения с ключови думи вместо с реално име.