Физическата охрана – сигурност за Вашия бизнес


физическа охрана

Необходимостта от физическа охрана за бизнеса

„За безопасността е необходимо да плащаш, а за липсата ѝ ще се разплащаш.“ – Winston Churchill

Статистиката показва, че около 58% от докладваните случаи на измами и злоупотреби са извършени от служители, 30% от мениджъри и 12% от топ мениджъри и собственици.

Семейните служители извършват в най-голям мащаб измами и злоупотреби, като причиняват най-високи средни щети – 72% от случаите. Загубата, причинена от мъже, е 4 пъти по-голяма от загубите, причинени от жени. Средните загуби, причинени от виновните с висше образование, са пет пъти по-високи от загубите, причинени от завършващите гимназия.

Делът на измамите с материални ценности несъмнено се увеличава с разрастването на бизнесите. Мениджърите на средно ниво формират най-многочислената група от лица, извършващи измами, въпреки, че измамите от топ мениджъри имат по-висока цена на загуби. Предварителният заговор се среща над 50% от всички измами, като често бизнесът е жертва на заговор между вътрешни и външни извършители.

Мнозина ще се съгласят, че няма значение, дали бизнесът е разорен от гангстери, изнудвачи, глоби от данъчни или в резултат на бизнес измама от партньори, конкуренти, или от собствен персонал. Във всеки случай той може да престане да съществува. По тази причина трябва да се гарантира неговата сигурност.

Физическата охрана е необходима за сигурността на всяка организация, независимо от формата ѝ на собственост, като се започне от правителствени организации и завърши с малки бизнеси, ангажирани в търговията на дребно. Разликата се състои в това, какви методи и средства, и до каква степен са необходими за безопасността им.

Безопасността на бизнеса днес е не само оръжие и бронирано стъкло, а изчисление и цялостен анализ на заплахите, прогнозиране и създаване на системи и защитни мерки, минимизиране на търговските рискове. Същевременно за заплахи се считат не само очевидните факти, като посегателство против личността – грабеж, изнудване или физическо насилие, но и такива, които не са очевидни, като нечестни бизнес партньори или некомпетентен персонал, необосновани претенции за данъци и т.н.

Безопасността на бизнеса, а често това е и личната сигурност – такъв е случаят, когато тя намира решения да предотврати възможни неприятности, отколкото да разрешава възникнали проблеми. Много от рисковете в бизнес дейностите могат да бъдат изчислени предварително с помощта на специализирани охранителни фирми. Такава дейност извършва агенцията за сигурност и охрана „Глобал Секюрити Сървисис“ ООД, посветена изцяло на мотото: Ние предлагаме сигурност!

С дългогодишен опит и познания, специализирани в предлагането на професионална физическа охрана, фирмата е лицензирана за извършване на частна охранителна дейност от МВР-ГДНП с безсрочен лиценз за охрана на имуществото на физически или юридически лица. Всички кадри в компанията преминават вътрешно фирмено обучение и отговарят на условията на ЗЧОД (закон за частната охранителна дейност).

„Глобал Секюрити Сървисис“ се явява и администратор на лични данни, като спазва строги правила, осигуряващи сигурността на личните данни на всички свои клиенти. Освен физическа охрана, дейността на фирмата включва охрана със сигнално охранителна техника (СОД), доставка и монтаж на системи за видеонаблюдение, контрол на достъп, турникети, бариери и консултации в сферата. Упражнява денонощен контрол върху охранителната дейност и съдейства на дежурните охранители чрез въоръжени автопатрулни екипи.

Отличителна черта на агенцията е професионалният ѝ подход преди поемане на охраната на даден обект, да извършва за собствена сметка охранително обследване, като според получените резултати изготвя цялостна „концепция за сигурност“, включваща предложения за осъществяване на дейността, анализ и оценка на риска, предложения за подобряване сигурността на обекта.

Услугите на „Глобал Секюрити Сървисис“ са достъпни за административни и бизнес сгради, складове, офиси, строителни обекти, магазини, учебни заведения и за всеки бизнес, който „мисли“ за своята сигурност.


author

Petya Mladenova

Бивш уеб девелопър. Посвещавал времето си в изграждане на лендинг страници с адаптивен дизайн, базирани на HTML5, CSS3 технологиите. Понастоящем е автор, когато има интересен материал за потребителите.

Вашият коментар

Уважаваме твоята поверителност и затова деактивирахме полето за вписване на имейл и записването на IP.

Не се толерират мнения с ключови думи вместо с реално име.