Негативите от Наредба Н-18 за електронния бизнес


Наредба Н-18

Наредба Н-18 засяга всеки бизнес, който извършва продажби чрез електронен магазин и приема плащания в брой или с карта. Несъгласувана е с другите държави-членки на ЕС и неуредена с Директива (ЕС) 1535/2015. В противоречие е и с действащото европейско и българско законодателство.

Същественият проблем е, че наредбата е създадена едностранно от некомпетентни лица, без участието и съгласуването ѝ с практикуващи бизнес експерти.

Изискването всеки интернет магазин да бъде записан в специален регистър е несъобразено с пазара. В нито една държава членка на ЕС не се поддържа подобен регистър.

Другата претенция, която е в разрез с пазарната логика, е всяка продажба през виртуален POS (Point of sale) да се отчита и на фискално устройство.

Принудителното налагане е-магазинът да бъде търговски обект и да се изисква издаване на касов бон за всяка поръчка (без ППП или не по банков път), е недопустимо и неизпълнимо.

Прилагането на наредба Н-18 е предпоставка за следните негативи:

1. Достъп до търговски тайни и сериозни щети, свързани с разгласяване и злоупотреби с лични данни.

На 15 юли 2019 г. се случи безпрецедентно изтичане на огромни масиви чувствителна информация от национални бази данни, в противоречие с всички норми за киберсигурност, вкл. в разрез с изискванията на GDPR, съобщават от БСК.

2. Рискове от санкции и корупционни практики, засягащи малкия и средния бизнес.

3. Дискриминация и увреждане на конкуренцията. Ограничаване на българските търговци и производители да продават извън страната.

Компаниите са принудени да избират какъв тип плащане да предлагат не според желанието на клиентите си, а според това колко тежка е администрацията им в НАП. Това противоречи на общоприетите закони на икономиката и маркетинга, в които клиентът е основният герой, а не институциите.

4. Прекратяване на търговската дейност на стотици търговци с електронни магазини.

5. Връщане към счетоводство в тетрадки и ползване на екселски таблици.

6. Емиграция на бизнеси, търговци и електронни магазини към чужди юрисдикции. Факт е, че туроператори местят дейностите си в съседни държави или в страни от Западна Европа.

Електронната търговия се осъществява в дигитална среда без наличието на физически обект, от който да се извършват продажби. Опитът е-магазините да се «вкарат» насила в границите на физическите магазини със задължения за издаване на касови бележки от физически касови апарати на български език, особено когато касае международни компании, продаващи и на български клиенти, е незаконосъобразно и абсурдно решение.

Наредбата в едно изречение, синтезирано от Голдън Вижън:

Това е нещо проектирано за трактор, произведено като трактор от трактористи, но НАП му сложили емблема на Ферари и казали, че това е спортен автомобил.

Държавните електронни информационни системи на НАП са несигурни, а скандалът с изтичането на данни е дигитална катастрофа, която налага незабавни промени в Наредба Н-18 и отменяването ѝ за електронната търговия.


author

Petya Mladenova

Бивш уеб девелопър. Посвещавал времето си в изграждане на лендинг страници с адаптивен дизайн, базирани на HTML5, CSS3 технологиите. Понастоящем е автор, когато има интересен материал за потребителите.

Вашият коментар

Уважаваме твоята поверителност и затова деактивирахме полето за вписване на имейл и записването на IP.

Не се толерират мнения с ключови думи вместо с реално име.