Съвременните определения за маркетинг според маркетолозите


Интернет маркетингът се развива динамично, затова класическите определения на рекламната дейност, дадени от основателите на тази дисциплина, губят своята актуалност. Днес по-значителни са маркетинг дефинициите от лидерите и маркетолозите на известни и големи компании.

Дефиниции за маркетинг

маркетинг определения
Маркетинг дефиниции според маркетолозите

Ан Хендли (Ann Handley), пионер на дигиталния маркетинг и партньор на MarketingProfs: Маркетингът е всичко, създадено и споделено от вас, което разказва вашата история.

Дейв Керпен (Dave Kerpen), главен изпълнителен директор на Likeable Media: Маркетингът е наука и изкуство на убеждаващата комуникация.

Пол Кулавис (Paul Kulavis), управляващ партньор на Sterling Park Group: Целта на маркетинга е да се идентифицират нуждите или желанията на потенциалните клиенти и да се задоволят по-добре от конкурентите.

Джей Баер (Jay Baer), президент на Convince & Convert: Маркетингът е действие или съобщение, което насърчава изпълнението на целенасочено действие или разпространението на съобщение.

Марк Бърджис (Mark Burgess), управляващ партньор на Blue Focus Marketing: Маркетингът изгодно превръща нуждите на купувача в доход.

Андрю Коен (Andrew Cohen), президент на The A Team: Маркетингът удовлетворява потребностите и желанията на купувачите.

Дорийн Моран (Doreen Moran), онлайн маркетинг стратег: Ключовата функция на рекламната дейност е да помогне на другите да осъзнаят колко силно искат нещо, което никога не са искали.

Дейвид Меерман Скот (David Meerman Scott), автор на бестселъра Маркетинг и PR в реално време (Real-Time Marketing and PR): Маркетингът е перфектно разбиране на целевата аудитория и създаването на такива продукти, услуги и съдържание, които идеално удовлетворяват потребностите на своите представители.

Ари Херцог (Ari Herzog), специалист по комуникации и връзки с обществеността: Същността на маркетинга е да познавате клиента (независимо дали е настоящ или бъдещ) толкова добре, така че да нямате съмнение, че ще прочете вашия имейл бюлетин и ще го сподели с приятелите си, че носи картата за лоялен клиент в портфейла си и взаимодейства активно с вашия бранд във Facebook.

Филип Котлър (Philip Kotler), американски експерт по международен маркетинг: Маркетингът е наука и изкуство за изучаване, създаване и продажба на стойност с цел задоволяване на потребителите и реализиране на печалба.

Маркетологът идентифицира неудовлетворените нужди на потенциалните клиенти, анализира стойността на офертите, които се предлагат за определени сегменти на целевата аудитория, изучава мащаба на целевия пазар и прогнозира възвръщаемостта на инвестициите от рекламна кампания.

Джули Барили (July Bariley), вицепрезидент на Fairway Market: Традиционно маркетингът представлява набор от инструменти и практики, чрез които бизнесът се свързва с потенциални купувачи и ги ангажира в рекламна кампания, за да покаже стойността на своя продукт и да им го продаде.

С появата на дигиталните медии – по-специално социалните медии – маркетингът се превърна в процес на изграждане на силни взаимоотношения с потребителите.

Постоянното диференциране на дигиталните медийни канали затруднява маркетолозите да се свързват с потенциални купувачи, но в същото време отваря невероятни възможности за привличане на вниманието на нови сегменти от целевата аудитория.

Мери Елън Бианко (Mary Ellen Bianco), директор маркетинг и комуникации, Getzler Henrich & Associates: Маркетингът включва таргетиране, анализ, комуникация (чрез реклама и имейл ) и връзки с обществеността (PR). Тази практика е свързана с продажбите, както оранта със засаждането на култури – маркетингът подготвя потребителите да направят покупка.

Рене Блоджет (Renee Blodgett), основател и главен изпълнителен директор на Magic Sauce Media: Маркетингът е процес на непрекъсната комуникация с потенциални купувачи, по време на която организацията ги обучава и информира, изграждайки дългосрочни отношения с тях.

Продължителността на тази връзка е много важна, тъй като отнема време, за да се спечели доверието на потребителите. Но клиентите, които се доверяват на бизнеса, стават лоялни фенове, редовни клиенти и дори приятели на бранда.

Маркетингът е най-ефективното средство да се идентифицират факторите, които привличат обществеността към определен бранд – тази информация позволява на рекламните специалисти да предоставят на потенциалните купувачи точно това, което най-много искат, да ги включат в рекламна кампания и най-вече да изграждат силни, приятелски отношения с тях.

Сам Фиорела (Sam Fiorella), дигитален стратег и SMM в The Social Roadmap: Маркетинговата кампания е плеймейкърът (играчът) на бизнеса. Най-ценните играчи в успешните хокейни отбори например не са тези, които най-често вкарват голове, а тези, които създават шансове за ефективни атаки.

Първокласен маркетингов екип оценява условията на играта на бранда, бързо грабва позицията на конкурент, оценява и сравнява силните и слабите му страни с тези на тяхната компания и подава топката на мениджърите по продажбите, създавайки им най-добрите условия за сключване на сделка.

Д-р Августин Фу (Dr. Augustine Fou), основател на Marketing Science Consulting Group: Същността на маркетинговите дейности е да се запознаят потенциалните купувачи с продукт, който ги интересува, чрез използването на правилните информационни канали и тактики, анализ на реакциите и отзивите на клиентите, и оптимизиране на цикъла на покупка.

Джош Глантц (Josh Glantz), вицепрезидент и генерален мениджър на PCH-Online Publishers Clearing House: Маркетингът е комуникация между компанията и потребителите, чиято цел е да създаде определен имидж на бранда сред потенциалните купувачи, да спечели тяхната лоялност и да ги убеди да сключат сделка.

Привържениците на традиционния маркетинг ще трябва да работят усилено, за да се справят успешно със своите задачи, тъй като успехът на рекламните кампании в съвременния свят е подчинен на социалните мрежи и зависи от ефективността на маркетинга „от уста на уста“.

Триш Грийн (Trish Green), старши вицепрезидент и ръководител на маркетинг отдела Student Funding Group: Маркетингът е начин за представяне на оферта на заинтересованите купувачи.

Подобна дейност е многостранна: тя започва с изучаване на целевия пазар и определяне на най-добрия начин за предаване на маркетинговото послание и завършва с формиране на план за популяризиране на офертата чрез различни информационни канали.

Маркетологът разработва стратегия за създаване, ценообразуване и промотиране на продукт на пазара с цел удовлетворяване на клиентите и постигане на бизнес целите на организацията. Маркетингът е дълъг процес, който изисква постоянен анализ на ефективността на рекламното послание.

Заключение: не е изненадващо, че маркетолозите определят това, което правят, по различен начин. Затова съвременният маркетинг може да се дефинира като процес на привличане на вниманието на потребителите, който подпомага изграждането на взаимоотношения с тях и увеличаването на продажбите.

Избрани извадки от материала https://heidicohen.com/marketing-definition/


author

Petya Mladenova

Бивш уеб девелопър. Посвещавал времето си в изграждане на лендинг страници с адаптивен дизайн, базирани на HTML5, CSS3 технологиите. Понастоящем е автор, когато има интересен материал за потребителите.

Вашият коментар

Уважаваме твоята поверителност и затова деактивирахме полето за вписване на имейл и записването на IP.

Не се толерират мнения с ключови думи вместо с реално име.