Видове мениджър


Видове мениджър

Какъв тип мениджър сте?

Всеки предприемач, мениджър и бизнесмен независимо от бизнес сферата, в която работи, винаги е в дълг на справедливостта в обществените дела. Някои бизнесмени обаче робуват на принципа „печалба на всяка цена“ и не поемат отговорен избор на средствата за реализиране на печалбата.

Този принцип е наложил определянето на три отрицателни типа мениджъри, обозначени като „Айхман“, „Ричард III“ и „Фауст“, и ги противопоставя на един положителен образец: „организирания гражданин“.

Мениджърът от „Айхмановия“ тип не се интересува от моралните принципи – той изпълнява всички задачи за постигане на бизнес целите, като се съобразява с техническите параметри на задачите.

Мениджърът тип „Ричард III“ различава доброто от злото, но умишлено пренебрегва мерките за сигурност на работното място, само за да си спести допълнителни разходи и да извлече максимална изгода. Ако е кредитор – консултира клиента си недостатъчно изчерпателно, с умишлена цел да получи нови заявки и да изгради бърза кариера.

Мениджърът тип „Фауст“ се подвизава с мотото: „добрата цел оправдава и лошите средства“. Понякога в критични ситуации, за да опази бизнеса си, e готов и на незаконни действия.

От другата страна на тези три отрицателни типа стои „организираният гражданин“ – мениджърът, първо обмислящ, а след това изпълняващ това, което се изисква от него. Той е в състояние сам да си състави мнение и да направи морална оценка за извършваната дейност и поставената бизнес цел.

Вие към кой тип мениджър принадлежите?

Тест по маркетинг с отговори


author

Petya Mladenova

Бивш уеб девелопър. Посвещавал времето си в изграждане на лендинг страници с адаптивен дизайн, базирани на HTML5, CSS3 технологиите. Понастоящем е автор, когато има интересен материал за потребителите.

Едно мнение за “Видове мениджър

Вашият коментар

Уважаваме твоята поверителност и затова деактивирахме полето за вписване на имейл и записването на IP.

Не се толерират мнения с ключови думи вместо с реално име.