Лошото кредитно досие и отпускането на кредити

отпускане на кредити

Много често някой човек се нуждае от получаването на бързи пари точно сега, поради различни причини – за някои добри, при други за съжаление, лоши. В такива извънредни ситуации те се доверяват обикновено на банки или небанкови институции, предлагащи тази услуга. Във всеки от случаите е важно Вашето кредитно досие в ЦКР (Централен кредитен регистър). Естествено, наличието на добро такова винаги улеснява процеса по отпускане на необходимите ви финанси. В този случай изникват два логични въпроса:

  1. Как се постига отличната кредитна история?
  2. И как да постъпите, ако не разполагате с такава?

При наличието на лошо кредитно досие една банка изключително трудно би Ви отпуснала пари. Не и без да се застрахова допълнително. Все пак като вариант остават някои фирми за бързи кредити, но там съответно и лихвите са по-високи. Всички банки и институции, боравещи с финанси, се допитват до Централния кредитен регистър, преди да одобрят определен клиент за получаването на кредит. Така те преценяват дали могат да разчитат на бъдещия си кредитополучател да бъде изряден в своите плащания и дали ще им създава проблеми.

Въпросният регистър е към БНБ и в него е на разположение цялата Ваша кредитна история: какво сте теглили като сума за кредити, по какъв начин сте ги погасявали и разбира се, имате ли задължения към фирми за бързи кредити или други банки, задължения в момента и изряден платец ли сте. Тук идва отговорът на първия въпрос – за да имате чисто кредитно досие, плащайте навреме Вашите погасителни вноски по кредитите, които имате. Ако и в миналото сте правили това, няма да има никакъв проблем да Ви бъдат отпуснати необходимите суми.

Съвет: преди да кандидатствате за кредити, проверете Вашият статус в ЦКР. Това съответно би облекчило значително и Вашата процедура по кандидатстване. Ако все пак, поради лоши стечения на обстоятелствата Вашето кредитно минало не е чисто, ще имате проблеми. Ако поради щастливо стечение на обстоятелствата бъдете одобрен, банката ще се застрахова по следните начини:

  1. По-висока лихва.
  2. Поръчител.
  3. Други условия, които доста ще усложнят връщането на дължимите от вас суми.

Затова по-добрият вариант за Вас са фирмите за бързи кредити. Условията за одобрение обикновено са много по-леки. Не са нужни поръчители. Сроковете за одобрение и връщане на сумите са по-кратки, тъй като не се изискват допълнителни документи.

Източник: http://barzi-krediti.com/

author

Интер Реклама

Интерактивен информационен проект за бизнес, маркетинг, реклама, уеб тенденции и прессъобщения в Интернет.

Вашият коментар

Уважаваме твоята поверителност и затова деактивирахме полето за вписване на имейл и записването на IP.

Не се толерират мнения с ключови думи вместо с реално име.