Разликата между корпоративните комуникации и връзките с обществеността


Корпоративните комуникации и връзките с обществеността (PR) са два тясно свързани отдела с почти еднаква целева аудитория и послания, като зависят един от друг, за да позиционират организацията в очите на всички заинтересовани страни, клиенти и потребители. Съществува обаче известна разлика, когато става въпрос за работата им.

корпоративни комуникации и ПР

Корпоративните комуникации се занимават главно с писмена и понякога устна форма на комуникация, която трябва да се осъществи, за да бъдат информирани всички заинтересовани страни за стратегическите цели на организацията, и включва както външна, така и вътрешна комуникация, в зависимост от посланието и целевата аудитория.

Корпоративните отдели използват различни платформи, за да информират заинтересованите страни на организацията за нейните дейности, като уеб сайтове, брошури, бюлетини, годишни отчети, списания като външни инструменти, имейл съобщения и протоколи като форми на вътрешна комуникация. Всички тези инструменти се използват за споделяне на важна информация за настоящите и бъдещите планове на организацията.

Тук идва ролята на връзките с обществеността – пиарът. Както подсказва самото име, този отдел специално се занимава с информация, която се разпространява масово, за да позиционира организацията, тоест марката в очите на широката аудитория.

Основно ПР екипът използва външни комуникации, за да генерира положителен имидж на организацията посредством форми като прессъобщения, презентации, публични дейности, социални медии и други, преди всичко с цел създаване на обществен интерес.

Често двата екипа работят в тясно сътрудничество, за да идентифицират външната аудитория и да подготвят подходящи външни комуникационни съобщения и материали за публикация. Във всеки случай, двата отдела имат някои общи роли с определени характеристики, като:

  • задълбочено разбиране за ролята на репортерите и медиите;
  • способност за ефективна комуникация, независимо дали устна или писмена;
  • изготвяне на стратегически планове за комуникация и ефективно изпълнение;
  • умения за решаване на проблеми при кризисни ситуации.

Важно е да се отбележи, че отделите за корпоративни комуникации и връзки с обществеността в една организация трябва да работят заедно и да споделят навременна информация, за да функционират успешно. Затова много компании обединяват тези два отдела в един, за да осигурят гладко изпълнение на дейностите.

Взаимно двата екипа носят основната отговорност за идентифицирането на целевата аудитория, методите на комуникация, както и съдържанието, така че да няма разногласия или двусмислие относно всяко послание, което се предава.


author

Petya Mladenova

Бивш уеб девелопър. Посвещавал времето си в изграждане на лендинг страници с адаптивен дизайн, базирани на HTML5, CSS3 технологиите. Понастоящем е автор, когато има интересен материал за потребителите.

Вашият коментар

Уважаваме твоята поверителност и затова деактивирахме полето за вписване на имейл и записването на IP.

Не се толерират мнения с ключови думи вместо с реално име.