Колко струва услугата «писане и разпространение на PR материали»

писане и разпространение на PR материали

С помощта на писмени PR материали бизнесите могат да достигнат до целевите си пазари и да им повлияят драстично. За да се създаде добър PR материал, е нужно специалистът да притежава умения за писане, комуникация и творчество.

  1. Познаването на похватите за влияние върху аудиторията е крайно необходимо.
  2. Умението за манипулиране е от съществено значение, както в белия, така и в черния PR.
  3. Важни характеристики на съдържанието на ефективни връзки с обществеността са доброто заглавие, краткостта, като се има предвид целевата аудитория и ефикасността.

Връзките с обществеността (PR) са дейностите, с които организациите се занимават, за да създадат положителен имидж на компания, продукт, услуга или човек.

Прессъобщението, което е най-разпространената форма на PR информация, е често използван инструмент, предназначен да генерира публичност. Специалистите го използват с цел навременно огласяване на важна и значима информация, отнасяща се за организация, клиент или събитие свързано с тях. То е основната връзка между PR специалиста и медиите.

Колко струва PR услугата?

Пиарът не е продукт, за да има статична цена, която да се запазва във всички сфери на бизнеса. Цената зависи от идеите на практика и от това какви похвати се използват за осъществяването му, в това число – време за разговори, чат, имейл кореспонденции, проучване, както и времето за писане, корекции и проверка.

Обикновено изготвянето на подобен прес релийз ценово варира между 100 и 400 лева, като черният пиар може да достигне цени до 10 000–15 000 лева. Той се оказва доста по-скъп понякога, поради спецификата и насочеността си – най-често към известни в публичното пространство личности.

Разпространението на PR материалите зависи от ценовата политика, която следват различните типове медии, чрез които материалите достигат до целевата аудитория.


author

Радина Борделова

Бакалавър по "Журналистика" и магистър по "Маркетинг и реклама". Работила като журналист в различни телевизии и онлайн издания. Професионален опит има в сферата на пиара. Предлага създаване на авторски текстове и поддържане на страници в социалните мрежи.

Вашият коментар

Уважаваме твоята поверителност и затова деактивирахме полето за вписване на имейл и записването на IP.

Не се толерират мнения с ключови думи вместо с реално име.