Как се развива пазарът на ИТ кадри в България

ИТ специалист

В последните години в България се забелязва устойчив напредък на ИТ сектора, като се обръща внимание на все по-разнообразни проекти в областта на информационните технологии. За целта обаче са нужни високо квалифицирани кадри, които да развиват и обогатяват ИТ сектора.

В момента в страната ни, професията на ИТ специалистите е една от най-добре платените и проспериращи, като при последните проучвания са регистрирани около 70 000 души, пряко свързани с тази сфера. Все повече млади хора се ориентират към „света на компютрите“, тъй като този свят обещава добра реализация и съответно висок стандарт на живот.

Установено е, че трудът на високо квалифициран ИТ специалист варира между 15 и 20 хиляди евро годишно, което е в пъти повече от средния стандарт за страната ни. Средното заплащане на експертите е между 800 и 2000 евро за млад специалист, което е едно от най-високите на пазара на труда у нас.

Поради зачестеното разрастване на дигиталните компании в страната ни, се забелязва едно усърдно търсене на кадри. Затова ескалира и тенденцията на засилен интерес към професионална кариера в ИТ областта. Факт е обаче, че фирмите се нуждаят от все повече и повече хора и поради тази причина голяма част от компаниите предлагат фирмени обучения за добиване на знания относно технологиите, които се използват и употребяват.

В бъдеще се очаква засилено обучение на ИТ специалисти и все по-добри условия, които да привличат вниманието и интереса на хората в тази сфера. Затова и работодателите предприемат различни похвати за привличането и задържането на ценни кадри като увеличение на заплатите, честа промяна на работната среда, командировки, нова материална база, която да улеснява работата, издигане във фирмената йерархия и така нататък.

Много от фирмите предоставят възможност за стаж на студенти, като по този начин те не само ги учат на нещо полезно и им показват предимствата на ИТ сферата, а и се предоставят възможности за по-нататъшна реализация, както и възможност за работа.

author

Александра Тошкова

Александра е родом от град Враца. Завършила е езикова гимназия „Йоан Екзарх“ с профил английски и немски език. Понастоящем живее в София като студентка в СУ „Св. Климент Охридски“, специалност Информатика. От ранна детска възраст се занимава с изучаването на информационните технологии, като е участвала в редица състезания и обучения. В свободното си време обича да проучва разни неща, които привличат вниманието ѝ. Имейл за връзка: saaniii[@]abv.bg

Вашият коментар

Уважаваме твоята поверителност и затова деактивирахме полето за вписване на имейл и записването на IP.

Не се толерират мнения с ключови думи вместо с реално име.