Как се развива пазарът на интернет рекламата у нас


интернет реклама

Наскоро в България се забелязва разрастваща се тенденция, обвързана с интернет рекламата и нейното развитие в дигиталния свят. Милиони хора по света прекарват по-голямата част от ежедневието си в Интернет, без значение дали по работа или за развлечение. Дигиталните реклами са приоритет на повече от сайтовете, поради печалбите които им носят.

Повечето сайтове се разработват по определен шаблон и почти винаги част от този шаблон включва карета за реклами. Когато потребител попадне на реклама, която привлича вниманието му, той започва да се интересува от предлагания продукт или оферта и след това евентуално се възползва от предложението, което му е направено именно чрез тази интернет реклама.

Голяма част от социалните мрежи предлагат опции за промотиране на дадена стока, свързани съответно със заплащане. Да приемем, че за даден бизнес доста добра оферта е да заплати на популярен сайт да рекламира неговите продукти, като заплащането ще бъде минимално в сравнение с доходите, но за сметка на това голяма част от интернет потребителите ще бъдат запознати с марката и с това, което предлага съответният бизнес. От своя страна това ще увеличи продажбите, както и печалбата на този бизнес.

В последно време у нас е на мода практиката с интернет рекламите. Както едната страна, така и другата е печеливша. Притежателите на сайтове печелят от това, че рекламират дадена марка, а собствениците на бизнеса печелят от продажби. Пазарът на интернет реклами в страната ни през последните години се развива с доста бързи темпове, което доказва навлизането ни в глобалните промени, свързани с ИТ сферата. Обикновено цените за интернет реклама варират между 50 и 500 лева в зависимост от начина на предлагане, качеството на изпълнение и продължителността на кампанията.

В социалните мрежи като Facebook, Youtube, Twitter, Google и други популярни платформи, рекламирането става по-качествено и по–доходоносно. Вече съществуват редица сайтове и у нас, които предлагат разработване на рекламни стратегии, включващи начините на предлагане, таргетиране, очакваните резултати и маркетинговите методи, които ще бъдат приложени. Съответно за такива рекламни инвестиции разходите ще са по-големи, но резултатите ще са по-ефективни.

Икономиката в страната ни вече върви ръка за ръка с интернет рекламата, като с течение на времето се очаква все по–засиленото ѝ присъствие на пазара, по-високо качество на изпълнение и по-ефективни резултати.


Редакторска намеса: Петя Младенова


author

Александра Тошкова

Александра е родом от град Враца. Завършила е езикова гимназия „Йоан Екзарх“ с профил английски и немски език. Понастоящем живее в София като студентка в СУ „Св. Климент Охридски“, специалност Информатика. От ранна детска възраст се занимава с изучаването на информационните технологии, като е участвала в редица състезания и обучения. В свободното си време обича да проучва разни неща, които привличат вниманието ѝ. Имейл за връзка: saaniii[@]abv.bg

Вашият коментар

Уважаваме твоята поверителност и затова деактивирахме полето за вписване на имейл и записването на IP.

Не се толерират мнения с ключови думи вместо с реално име.