Как се развива обучението на ИТ кадри в България

ИТ обучение

Обучението в България отдавна е поставено на пиедестал. “Ако учиш, ще работиш.” Това е поговорка, която по-голямата част от представителите на средната възрастова група използват, за да мотивират децата си. На територията на държавата ни съществуват 50 висши училища – университети, колежи, академии – като всяко едно е специализирано в няколко различни области.

Все повече от подрастващите предпочитат да се развиват в ИТ сферата като инженери и специалисти. Те са привлечени от високия стандарт на живот и от факта, че компютрите са в основата на всичко. Налице са общообразователни училища, които подготвят ИТ кадри, които след това продължават обучението си във висшите училища. Нивото, което им се предоставя от училищата, е ниво, което не е достатъчно за напълно успешна реализация в ИТ областта, тъй като езиците, както и методите, които се използват, са вече остарели. Съществуват доста школи и организации, предлагащи обучение, което е напълно достатъчно и оптимизирано за успешно развитие.

За да бъде привлечено вниманието на децата още от малки, учителите в училищата трябва да имат по–голямо доверие на учениците си, както и да проявяват интерес към тяхното развитие. Затова на «Информационни технологии» и «Информатика» в училище трябва да се отдава по-голямо значение и часовете на тези предмети да бъдат увеличени. Чрез провеждането на различни състезания и обучения, учениците развиват своя потенциал, както и желанието си за по-нататъшно развитие.

Имайки предвид, че в България са регистрирани около 70 000 ИТ специалисти, очаква се в близкото бъдеще броят им значително да нарасне. В страната ни всъщност има недостиг на ИТ кадри, което е показател за бързо развиващата се икономика на ИТ сектора. Училищата все повече осъзнават този недостиг, затова се фокусират върху развитието на тази сфера на обучението. Започват да предлагат засилено обучение на «Информационни технологии» и «Информатика», което предразполага младежите да добият съответните знания, необходими им за реализация в ИТ сферата. Като за качествено развитие, те трябва да продължат обучението си във висши училища, както и в школи.

Придобиването на допълнителни квалификации е в плюс за бъдещите ИТ специалисти, което допринася, както за развитието на икономиката, така и за пълното специализиране на младите в този сектор.

author

Александра Тошкова

Александра е родом от град Враца. Завършила е езикова гимназия „Йоан Екзарх“ с профил английски и немски език. Понастоящем живее в София като студентка в СУ „Св. Климент Охридски“, специалност Информатика. От ранна детска възраст се занимава с изучаването на информационните технологии, като е участвала в редица състезания и обучения. В свободното си време обича да проучва разни неща, които привличат вниманието ѝ. Имейл за връзка: saaniii[@]abv.bg

Вашият коментар

Уважаваме твоята поверителност и затова деактивирахме полето за вписване на имейл и записването на IP.

Не се толерират мнения с ключови думи вместо с реално име.