Как протича денят на един студент по Информатика

Пари от писане » Ако владеете силата на думите, може да постигнете финансова стабилност и с писане.

студент по Информатика

Поради бързото развитие на ИТ сферата, все повече млади се ориентират именно към тази област. Подрастващите желаят да изпитат вълненията от студентския живот и предпочитат университета пред различните курсове и организации.

Както при всички студенти, така и при тези, които изучават Информатика, мисълта за изпитите през сесията е доста стресираща. Първата година на всеки един студент е много вълнуваща, както и натоварена. Но нека да проследим как протича един ден на студент по Информатика.

Лекциите в различните университети се провеждат в различни дни и часове, но най-често те са почти през цялата седмица и започват от сутрин, като приключват след обяд. Денят на един студент по Информатика започва с аларма, като тя често бива последвана от още няколко. След това – кафето и приготвянето за занятията.

Студентите, предпочели град София, са подложени на пътуване, като в зависимост от коя част на града пътуват, на някои им се налага смяната на няколко транспорта, за да стигнат до университета. В повечето случаи дори закъсняват, но с пристигането в сградата се ориентират към залата, в която се провеждат лекциите.

Обучението в специалността по Информатика преминава през два етапа. Единият е свързан с изучаването на математически дисциплини, а другият с изучаването на езици за програмиране и тяхното приложение. Така студентите от една лекция излизат, а в друга влизат.

Пропускането на лекции не е вариант, защото материалът е доста труден и често пъти разбирането му се оказва проблем за учащите. Така че през повечето време денят на студентите минава в лекции или търсене на материали, които да улеснят разбирането на материала.

След приключването на занятията, те се прибират обратно вкъщи, като имат допълнително домашни или трябва да учат за контролни, които ще се проведат на следващия ден. В университетите тези домашни и контролни, които са част от семестъра, а не от сесията, са в бонус на студентите, но пък така се запълва цялото им време.

Студентите в други сфери често пъти си позволяват посещението на различни мероприятия, дискотеки, барове и партита. Но при изучаващите Информатика тези събития са рядкост, тъй като са заети с много лекции, които да научат, две–три домашни, които да напишат, както и с допълнителни задачки.

Така денят на един студент по Информатика преминава в посещение на лекции и упражнения, в търсене на допълнителни материали, които да улеснят възприемането на всичката тази информация, която всеки ден се натрупва.

Вечерта е отделена за бързо хапване, последвана от учене и подготвяне на домашни, които трябва да се предадат за кратък срок. Често пъти остават малко часове за сън – между 4 и 7 часа в зависимост от това, в колко часа започват утрешните лекции.

Въпреки всичкото това заето време, студентите, които преминават успешно обучението си, осъзнават, че множеството часове, прекарани в учене, си заслужават и ще им се отплатят с намирането на високо платена работа, която да им осигури достоен стандарт на живот.

WhitePress
» Международна платформа за разпространение на съдържание, свързваща дигитални PR и медийни агенции и рекламодатели със собственици на уеб сайтове и инфлуенсъри.

author

Александра Тошкова

Александра е родом от град Враца. Завършила е езикова гимназия „Йоан Екзарх“ с профил английски и немски език. Понастоящем живее в София като студентка в СУ „Св. Климент Охридски“, специалност Информатика. От ранна детска възраст се занимава с изучаването на информационните технологии, като е участвала в редица състезания и обучения. В свободното си време обича да проучва разни неща, които привличат вниманието ѝ. Имейл за връзка: saaniii[@]abv.bg

Вашият коментар

Уважаваме твоята поверителност и затова се погрижихме да деактивираме полето за вписване на имейл, както и да изключим записването на IP.

Не се толерират мнения с ключови думи вместо с реално име.