Изработка на онлайн магазин и SEO


Компоненти при изграждането на онлайн магазин

Процесът при изработването на онлайн магазин съдържа задължителни компоненти, като на всеки един от тях трябва да се обърне нужното внимание. От валидните връзки и заглавия на страниците до структурирането на съдържанието, навигацията, визуализирането, скоростта на зареждане и прочие.

Всички тези аспекти са важни и понякога при изработката на онлайн магазин се допускат грешки, които впоследствие оказват неблагоприятно въздействие върху работата на сайта, влияещо и на последващата SEO оптимизация и връзка с потребителите.

Изключително важен момент е да се избягва използването на сайтове, базирани на флаш технологиите, тъй като не подлежат на оптимизация. Тези методи трябва да се избягват и да се стреми към запълване на сайта с тематично съдържание, свързано със съответното поле на работа, чийто контент да се развива и спомага за нататъшната оптимизация.

Нека тези неща не звучат плашещо – един добър SEO специалист винаги може да коригира до голяма част грешките, допуснати при създаването на уеб сайта. Разбира се, има неща при flash базираните сайтове, които не подлежат на коригиране, но като цяло всички останали грешки са напълно коригируеми.

Естествено, съществува и въпросът колко би струвало да се ремонтира един лошо изработен онлайн магазин. Цените за тази услуга, а именно вътрешната оптимизация, зависят изцяло от състоянието на даденият уеб сайт – обема от корекции и сложността им.

Добър подход при изработката на уеб сайт или онлайн магазин е да се избере екип или човек, който е наясно с оптимизирането, като това ще гарантира по-качествена изработка и минимизиране на грешките.

Същевременно е препоръчително да се използват услугите на един и същ екип или човек и за по-нататъшната оптимизация на проекта, защото ще е наясно със структурата на уеб сайта, за да го оптимизира индивидуално. Разбира се, изборът е изцяло свободен и няма нищо „лошо“ или „катастрофално“, ако се предпочете друг метод на работа.

Още информация за изработката на онлайн магазини е достъпна в социалната мрежа Facebook: KirovInvestGroup.com


author

Petya Mladenova

Бивш уеб девелопър. Посвещавал времето си в изграждане на лендинг страници с адаптивен дизайн, базирани на HTML5, CSS3 технологиите. Понастоящем е автор, когато има интересен материал за потребителите.

Вашият коментар

Уважаваме твоята поверителност и затова деактивирахме полето за вписване на имейл и записването на IP.

Не се толерират мнения с ключови думи вместо с реално име.