Инвестициите в дигитална реклама в Европа са нараснали с 30% през изминалата 2021 година


Рекламната индустрия в Европа преодолява предизвикателствата, наложени от cоvid пандемията – показва ръстът на бюджетите за дигитална реклама през последната 2021 година.

Според доклад на AdEx и IAB Europe годишният ръст на инвестициите в дигитална реклама в Европа през 2021 г. е бил с 30% по-висок от предходната година. Това представлява значително увеличение в сравнение с 6,3% ръст, наблюдаван в началото на пандемията, или спрямо средно 10-13% през последните десет години.

инвестиции в дигитална реклама

Годишният доклад AdEx Benchmark 2021 показва, че общият годишен ръст на инвестициите за дигитална реклама в 28-те европейски държави, които са били част от изследването, е довел до обща пазарна стойност от 92 милиарда евро.

Това увеличение е най-високият темп на растеж, регистриран от 2008 г. насам и надхвърля прогнозата на IAB Europe от 28,6% за 2021 г. Всеки пазар в проучването отбеляза двуцифрен ръст на инвестициите, като осем държави дори надминаха средното за континента.

Пазарът в Обединеното кралство регистрира най-високи инвестиции на глава от населението (481 евро на човек), а на второ място е Норвегия (330 евро на човек). Средното по отношение на всички 28 държави е 115 евро на глава от населението.

Турция е страната, която бележи най-висок процентен ръст на инвестициите за дигитална реклама на годишна база с 99,7%.

По отношение на различните дигитални формати, най-висок ръст в Европа е регистриран при аудио съдържанието, с 51,3% повече инвестиции през 2021 г., достигайки обща стойност от 700 милиона евро.


author

Petya Mladenova

Бивш уеб девелопър. Посвещавал времето си в изграждане на лендинг страници с адаптивен дизайн, базирани на HTML5, CSS3 технологиите. Понастоящем е автор, когато има интересен материал за потребителите.

Вашият коментар

Уважаваме твоята поверителност и затова деактивирахме полето за вписване на имейл и записването на IP.

Не се толерират мнения с ключови думи вместо с реално име.