Интернет и съвременното общество

интернет общество
Интернет е световна система от компютърни мрежи, изградена въз основа на използването на IP протоколи и маршрутизиране на пакети от данни. Велико откритие на 20-ти век и механизъм, способен да изпълнява различни функции и операции.

Резултати от проучване на американското министерство на търговията показват, че за радиото са били нужни 30 години, за да достигне до аудитория от 50 милиона души, за телевизията – 13 години, а за Интернет – само 4 години. Към днешна дата глобалната мрежа обединява повече от 143 милиона потребители на всички континенти. Те са свързани с телефонни линии, оптични кабели, сателитни комуникационни канали.

Съвременният Интернет има много социални и културни аспекти. Той е универсална среда за комуникация, забавление и учене. В Мрежата е възможно да се пазарува и плаща за услуги. За много хора виртуалният свят е работа и източник на препитание. Като цяло Интернет е отражение на съвременното общество и съвременния мироглед.

Най-очевидното влияние на Интернет върху обществото е неговата информираност, която се разраства с нарастването на интернет потребителите. Днес в онлайн режим може да се получи безплатна квалифицирана юридическа или медицинска помощ, да се поръча преместване на офис или да се намери нова работа.

Като всяко глобално явление, оказващо съществено влияние върху развитието на човешкото общество, Интернет има положителни и отрицателни страни.

Положително влияние: откриване на информация, от която човек има нужда, пазаруване, без да се напуска дома, общуване с хора, които са далеч, възможност за самообучение.

Отрицателно влияние: зависимост и неблагоприятно влияние върху човешкото здраве, вредна информация като екстремистки сайтове, сайтове за порнография, нецензурни изрази.

Интернет зависимостта е маниакално желание за свързване с Мрежата и болезнена неспособност за изключване от нея навреме. Според различни проучвания около 10% от потребителите по света са интернет зависими днес. Някои хора са толкова пристрастени към виртуалното пространство, че започват да предпочитат Интернет пред реалността.

В заключение виртуалното пространство е най-бързото и най-надеждно средство за общуване и обмен на информация между хората. Чрез предоставяне на безпрецедентни възможности за предаване и публикуване на информация, Интернет изгради нов кръг от технологична и социална революция.

Публикацията отразява мнение в отговор на запитване от студент по специалност «Педагогика на обучението по български език и география».

author

Petya Mladenova

Бивш уеб девелопър. Посвещавал времето си в изграждане на лендинг страници с адаптивен дизайн, базирани на HTML5, CSS3 технологиите. Понастоящем е автор, когато има интересен материал за потребителите.

Вашият коментар

Уважаваме твоята поверителност и затова деактивирахме полето за вписване на имейл и записването на IP.

Не се толерират мнения с ключови думи вместо с реално име.