Филмите като преносители на рекламни послания


Задачи на рекламния филм

Преди да пристъпим към създаване на рекламен филм е нужно да определим точно какво очакваме от него? Неговите задачи могат да бъдат с различни предпоставки. Веднъж помага да се въведе съвсем ново произведение или услуга, друг път се грижи за разширяване на кръга от потребители или пък напомня за въведеното произведение, услуга, марка – с цел задържане на добра позиция на пазара.

Понякога трябва да обърне вниманието върху нови факти, отнасящи се до произведението или услугата, или да излезе с нова аргументация за тяхното използване, а друг път работи само с известни вече факти. В някои случаи се налага да посочи детайлите на конструкцията на произведението или да даде основни инструкции за използване на произведението или услугата. В други случаи, такова напътствие би било излишно, дори смешно.

След като сме наясно вече какво очаква рекламодателят от телевизионния рекламен филм, трябва да преценим, дали филмът може да изпълни тези изисквания. Филмът не е нито каталог, нито обява. Той преминава в много кратко време и зрителят не може да го пусне отново, при което евентуално да се спре върху някой кадър, ако въпреки проявения интерес не е успял да забележи всичко или, ако едва последният кадър е успял да го изтръгне от разсейването и твърде късно е успял да привлече вниманието му.

В общи линии от телевизионния рекламен филм, както и при другите рекламни средства, изискваме да спечелим вниманието на зрителите в полза на рекламното произведение или рекламираната услуга, да им предаде ефикасно рекламното послание, така че, да го задържат в подсъзнанието си в необходимата степен, което да им въздейства при решението за покупка на произведението или използване на услугата.

Винаги следва да се има предвид, че когато говорим за спечелване на вниманието, става въпрос за вниманието, отнасящо се до произведението, продукта или услугата и до съдържанието на рекламната информация за тях. Неправилно е, ако големите усилия при създаването на рекламния филм, а понякога и голяма част от разходите, се полагат за спечелване на вниманието въобще, без да има връзка с произведението или услугата и се търсят доста атрактивни, често пъти и скъпи средства, само за тази цел.

Филмът няма да бъде полезен, ако вниманието на зрителя е привлечено от интересната и ефектна, но самоцелна разработка на уводния трик, гег или от любимия актьор и т. н., при което зрителят ще запомни само нещо от това или пък само общата форма на филма, но няма да разбере дори каква стока или услуга е рекламирал този филм.


author

Petya Mladenova

Бивш уеб девелопър. Посвещавал времето си в изграждане на лендинг страници с адаптивен дизайн, базирани на HTML5, CSS3 технологиите. Понастоящем е автор, когато има интересен материал за потребителите.

Вашият коментар

Уважаваме твоята поверителност и затова деактивирахме полето за вписване на имейл и записването на IP.

Не се толерират мнения с ключови думи вместо с реално име.