ЕС ще регулира генераторите, базирани на AI

Колкото и обещаващ да е напредъкът на AI, съществуват няколко причини, поради които много хора, включително създателите на съдържание, са предпазливи към него. Изкуственият интелект продължава да заема нерегулирана територия, предизвиквайки нови проблеми като нарушаване на авторски права, престъпни имитации, разпространение на полови и расови пристрастия, дезинформация, сексуални изображения без съгласие и др.

закон за изкуствения интелект

Отбелязвайки предизвикателствата, които възникват с разпространението на генератори, базирани на изкуствен интелект, Европейският съюз вече обмисля въвеждането на законодателство за регулиране на новите инструменти като DALL-E, Midjourney, ChatGPT и Stable Diffusion още тази година.

Според доклад на MIT Technology Review, новият „Закон за изкуствения интелект“ на ЕС ще бъде първият набор от законодателни актове, приети от основен регулаторен орган, занимаващ се с AI. До този момент разработчиците на системи, базирани на изкуствен интелект, „ревниво“ пазеха тайните на новите си технологии. Новото европейско законодателство обаче ще окаже натиск върху тях да бъдат по-прозрачни и да поемат отговорност за страничните ефекти, които могат да възникнат от техните творения.

Инициаторите се надяват, че чрез „отваряне“ на системните кодове участниците в индустрията и външните наблюдатели ще могат да измислят стратегии за справяне с присъщите пристрастия на AI и другите негативни ефекти, които може да има.

ЕС нарича генеративните системи, базирани на изкуствен интелект, модели с „общо предназначение“, като отбелязва как някои от тях могат да служат на повече от една цел. Така че, когато попаднат в грешни ръце, тези програми могат да се използват за създаване неконсенсуално и уличаващо съдържание.

Регулаторът все още изяснява подробностите по този закон, но това, което се знае, е, че компаниите, участващи в тези проекти, ще трябва да станат по-прозрачни и отговорни или рискуват да плащат глоби до 6% от общите си годишни приходи в световен мащаб.

Въпреки че технологичните компании традиционно не желаят да разкриват тайния си сос, настоящият натиск от страна на регулаторните органи за повече прозрачност и корпоративна отчетност може да доведе до нова ера, в която разработването на AI е по-малко експлоататорско и се извършва по начин, който зачита права като правото на неприкосновеност на личния живот.

Законът се очаква да бъде приет през втората половина на 2023 г.

По материали на MIT Technology Review

author

Г. Киров

Уеб девелопър, онлайн реклама и PR. Изработва ефективни лендинг страници и модерни One Page сайтове съобразно мобилните тенденции на пазара, базирани на HTML5, CSS3, JS, AMP HTML, както и други уеб решения като онлайн магазини и custom решения. Предлага уменията си като фронт енд и бек енд разработчик и в сътрудничество с други уеб агенции.

Вашият коментар

Уважаваме твоята поверителност и затова деактивирахме полето за вписване на имейл и записването на IP.

Не се толерират мнения с ключови думи вместо с реално име.