Успешната дигитална трансформация на бизнеса изисква дигитализация


Какво е дигитална трансформация?

Дигитализацията предполага използването на дигитални технологии за промяна на бизнес моделите. Дигиталната трансформация се отнася до специфични промени в бизнеса, разработване на нови бизнес модели и повишаване на конкурентоспособността на пазара в резултат на дигитализацията и прилагането на дигиталните технологии.

В някои случаи дигиталната трансформация, за съжаление, предполага само дигитализация – като използване на дигитални инструменти. Дигитализацията е необходима за оптимизация в контекста на дигиталната трансформация, но дигитализацията не може да се отъждествява с дигиталната трансформация. Тоест дигитализацията сама по себе си не означава, че дадена компания ще претърпи дигитална трансформация.

Как се постига дигиталната трансформация?

дигитална трансформация

Възприемането на технологии като Iot, Big Data и AI (изкуствен интелект, облачни услуги и др.) дава възможност за промяна на бизнес моделите и процесите, като ускорява промените, предизвикани от дигиталната трансформация.

Компания, която иска да трансформира бизнеса си, трябва да е готова за промяна. Тъй като дигиталната трансформация включва много повече от използването на самите дигитални инструменти, е нужно да се разгледат новите възможности от открита перспектива. За да стане компанията дигитална, е наложително да се работи върху цялостната промяна на бизнес практиките и изграждането на изцяло нова организационна култура, необходими за успешен дигитален маркетинг и продажби.

Необходимо е и адаптиране на бизнес стратегията и начинът на работа с гъвкавите работни процеси. Бизнес гъвкавостта предполага способността на компанията бързо да реагира на промените на пазара и да ги приема и адаптира с минимални разходи. Следователно дигиталните компании трябва да могат бързо и ефективно да се адаптират към неочаквани събития и да коригират своите бизнес модели по съответния начин.

Разбира се, тъй като дигитализацията включва използването на дигитални инструменти за промяна на бизнес модел, е необходимо дигиталната компания да прилага технология в ежедневните си бизнес процеси, която да обедини всички процеси и да ускори и опрости бизнеса. Тук се препоръчват инструментите на ERP система, например като Pantheon Workflow или Prim.bg.

С ERP система е възможно да се дигитализира бизнесът чрез автоматизиране на определени работни процеси. Всеки бизнес процес може да бъде визуализиран под формата на диаграма. Задачите могат да бъдат различни: управление на документи, работни процеси, сканиране, изпращане на имейл, съхранение, архивиране и т.н. По този начин бизнес процесите се дефинират предварително, което позволява по-лесна и бърза работа, и намаляване на оперативните разходи.

Благодарение на използването на различни цифрови технологии, дигиталната компания може да предложи на своите потребители уникално потребителско изживяване. Следователно дигитална е тази компания, която се фокусира върху изслушването на своите потребители, за да подобри продуктите и услугите си.

Предвид глобалните мрежи и нарастващото използване на дигитални технологии във всички аспекти на живота, броят на нематериалните услуги се увеличава. Те се разпространяват лесно в интернет, което всъщност предлага безплатен канал за продажба. Следователно дигитализацията за нови компании дава възможност за по-лесно и бързо навлизане на пазара. Но в същото време означава и повече конкуренция.


author

Petya Mladenova

Бивш уеб девелопър. Посвещавал времето си в изграждане на лендинг страници с адаптивен дизайн, базирани на HTML5, CSS3 технологиите. Понастоящем е автор, когато има интересен материал за потребителите.

Вашият коментар

Уважаваме твоята поверителност и затова деактивирахме полето за вписване на имейл и записването на IP.

Не се толерират мнения с ключови думи вместо с реално име.