Бизнес консултант: дейности и функции


бизнес консултант

Характеристика на длъжността бизнес консултант

Бизнес консултантите работят в области, които включват маркетинг, човешки ресурси, финанси, управление и счетоводство. Консултантите помагат за подобряване развитието на компаниите, като оценяват слабостите и препоръчват решения. Тези специалисти могат да съветват големи и развити вече компании, както и по-малки или средни организации.

Основни функции на бизнес консултанта:

 1. Развиване на търговската мрежа на компанията.
 2. Подобрява производителността и ефективността във фирмата.
 3. Анализира пазарните и конкурентни отношения.
 4. Предлага обективна гледна точка за ситуацията.
 5. Прилага доказано работещи решения в случай на кризи.

Изисквания:

 1. Познаване на различните бизнес области.
 2. Опит в областта на бизнес развитието.
 3. Гъвкавост в намирането и контакта с потенциални клиенти.
 4. Умение за активно развиване на нови бизнес идеи.
 5. Умение за анализ на нуждите на клиентите и развитието на пазара.
 6. Умение за определяне на приоритети на фирмата и вземане на решения.

Качества на бизнес консултанта:

 • организираност;
 • комуникативност;
 • ораторство;
 • гъвкавост;
 • умение за поемане на отговорност;
 • динамичност;
 • аналитично мислене.

Къде работят бизнес консултантите:

 • свободна практика;
 • технологични компании;
 • аутсорсинг компании;
 • маркетинг организации;
 • фирми в производството;
 • агенции по човешки ресурси;
 • счетоводни компании;
 • специализирани компании.

Отговорности:

 1. Планиране, организация и управление на бизнес проекти за клиенти.
 2. Работа по проекти, свързани с набиране на персонал, заплати, производство, бюджетиране, промоционални кампании и др.
 3. Комуникация и среща с клиенти, когато е необходимо.
 4. Извършване на първоначални оценки за всеки клиент преди началото на проекта.
 5. Събиране на възможно най-много информация за бизнеса на клиента и конкуренцията.
 6. Разбиране нуждите и желанията на клиентите.
 7. Извършване на изследвания.
 8. Постоянно препоръчване на решения за подобрение.
 9. Разработване на подробни бизнес планове.
 10. Определяне на КПИ – ключови показатели за успех.
 11. Проследяване на КПИ.

Предвид нивата на работната заплата в България и тенденциите за заплащане през 2019 година, средната работна заплата, която получава маркетинг специалист, е движеща, като варира между 1300 и 2500 лева.


author

Радина Борделова

Бакалавър по "Журналистика" и магистър по "Маркетинг и реклама". Работила като журналист в различни телевизии и онлайн издания. Професионален опит има в сферата на пиара. Предлага създаване на авторски текстове и поддържане на страници в социалните мрежи.

Вашият коментар

Уважаваме твоята поверителност и затова деактивирахме полето за вписване на имейл и записването на IP.

Не се толерират мнения с ключови думи вместо с реално име.