Бързи кредити – капан или възможност

Бързи кредити

Бързите кредити са един от най-популярните начини да запълните неочаквано появили се дупки в семейния или личния бюджет. Много често около тях витае атмосфера на тайнственост, която стряска хората, желаещи да получат пари в заем. Наблюдава се неприятният факт, че те не знаят как да си потърсят правата и как да ги защитят.

Ключови моменти при вземането на бърз заем

Проучете легално ли работи компанията, на която сте решили да се доверите – членува ли в една от двете български асоциации за потребителско кредитиране и вписана ли е в регистъра на БНБ на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ. Не се притеснявайте да поискате всички необходими разрешения и документи от служителя, който предстои да работи с вас.

Бърз кредит може да вземете по Интернет, лице в лице със служителя, а също е възможно вече да заявите и бърз кредит по телефона. Всеки от тези начини е законово регулиран и няма риск за вас да бъдете измамен или да бъдете „набутан” с по-лоши условия. Но бъдете нащрек, защото вие поемате отговорността. Не пропускайте до точка да проследите всичко, да имате изяснени всички възможности и отговорности.

Попитайте колко е ГПР (годишен процент на разходите) по заема и на тази база изберете най-добрата оферта. Нека ясно се уточни точният лихвен процент, общата сума, която ще връщате, както и датите, на които ще трябва да внасяте своите вноски. Поискайте принтиран на лист вашия план за връщане на заема. Пазете този документ.

Прегледайте и прочетете внимателно договора. Питайте, ако имате неясни клаузи, преди да пристъпите към тегленето на кредит. Потвърдете ги с адвокат или независим кредитен консултант. При опасения за нередност, поговорете и с представител на компанията за бързите кредити. Не подписвайте нищо, преди да сте прочели и разбрали договора.

Веднъж подписан, договорът за бърз кредит е ангажимент, който не може да се пренебрегне. Затова е препоръчително да се прибягва до кредит, единствено при аргументирана и належаща нужда от пари. Бързият кредит е добър за малка сума, обикновено до хиляда лева, която може да се върне в рамките на няколко месеца. Ако просто ви се иска нов телефон, преценете дали това е достатъчно важно, за да поемете ангажимента.

Ако имате проблеми с връщането на кредита, търсете връзка с компанията и работете заедно, за да решите проблема своевременно, преди да са се натрупали утежнения във вид на лихви.

Ако подозирате, че сте жертва на измама, незабавно потърсете връзка с адвокат, като го запознаете с всички документи по кредита.

Източник: http://kredit-consult.com/

author

Интер Реклама

Интерактивен информационен проект за бизнес, маркетинг, реклама, уеб тенденции и прессъобщения в Интернет.

Вашият коментар

Уважаваме твоята поверителност и затова деактивирахме полето за вписване на имейл и записването на IP.

Не се толерират мнения с ключови думи вместо с реално име.